Waarom KIM?

KIM staat voor Kind In het Middelpunt. Bij alles wat we doen, staat het kind centraal. KIM is een samenwerkingsverband van logopedisten, ergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten uit Wijchen. Door intensief samen te werken, vindt er een optimale afstemming plaats rond de zorg voor het kind, of het nu gaat om onderzoek, behandeling of begeleiding van het kind in zijn omgeving.

Steeds zoeken we samen naar de beste aanpak voor problemen op het gebied van motorische ontwikkeling, communicatie of dagelijkse activiteiten. Op deze manier kunnen ook kinderen met complexere problemen in hun eigen woonomgeving worden begeleid. KIM zorgt ook voor terugkoppeling met andere betrokkenen, denk aan medewerkers op een kinderdagverblijf of een school of aan artsen.Huisarts:

"De hulpverleners van KIM stemmen de therapieën van een kind op elkaar af. Dat heeft als grote voordeel dat een kind veel beter geholpen wordt. Het doel van de behandelingen wordt zo sneller bereikt. Zo heb ik op een efficiënte manier overzicht op het behandelplan van een kind met complexe zorgvraag."

Een ouder vertelt:

"Onze zoon van 5 jaar is spastisch. Hierdoor heeft hij moeite om zich goed te bewegen en heeft hij moeite met het praten. Dit heeft tot gevolg dat hij bij heel veel dagelijkse activiteiten hulp nodig heeft. Om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen krijgt Bas hulp van verschillende therapeuten.

De logopedist oefent bij het eten en drinken, het slikken, de tongbewegingen en het kauwen. Verder wordt er gewerkt aan de communicatie. Hierbij is er aandacht voor de uitspraak en de taal. De kinderfysiotherapeut houdt zijn spieren soepel en oefent houdingen en bewegingen, zoals de armen strekken, lopen en fietsen. De ergotherapeut oefent met Bas dagelijkse activiteiten die lastig zijn thuis en op school. Zoals het aan- en uitkleden en het kleuren en knippen. Daarnaast heeft ze aangepast schoolmeubilair aangevraagd.

Alle therapeuten zijn bij KIM aangesloten. Het fijne hiervan is dat ze regelmatig met elkaar overleggen en therapiedoelen op elkaar afstemmen. Hierdoor houden wij als ouders het overzicht en hebben we het gevoel dat er intensief wordt samengewerkt. Omdat het allemaal in de buurt is, of ze bij ons thuis komen, geeft het ons veel minder reistijd!"